Podjetje Robnik d.o.o. jamči za kakovost svojih izdelkov.

Vhodna, stanovanjska vhodna in notranja vrat so izdelana iz lesa v skladu z zahtevami veljavnih standardov in predpisov.

Vhodna vrata imajo pridobljen CE znak oz. izjavo o skladnosti za zunanje stavbno pohištvo, vsa vrata pa so izdelana skladno z SQ, certifikatom.

big_skladnost
big_sq