1. Pred vgradnjo je potrebno pripraviti zidno odprtino  (optimalna zidna odprtina naj bi bila po širini cca. 2-3 cm širša od zunanje mere podboja in cca. 1-2 cm višja od zunanje višine podboja).
 2. Pazljivo odstranite embalažo, da se vrata ne poškodujejo.
 3. Vratno krilo snemite s podboja. To storite tako, da vrata odklenete s ključem, jih odprete za 90 stopinj in jih dvignete s podboja.
 4. Zaščitite podboj s krep trakom.
 5. Podboj vstavite v zidno odprtino za ga namestite v pravilen položaj – zgornji rob kovinskega praga mora biti vsaj 1,5 cm nad nivojem gotovega poda v prostoru, preverite pravilno globino podboja glede na debelino stene, z vodno tehtnico preverite vodoravnost in navpičnost podboja.
 6. Podboj trdno zagozdite:
  • z zgornje strani na vsaki strani nad pokončnikoma podboja
  • ob levi in desni strani v višini prečnika podboja
  • s spodnje strani pod pokončnikoma podboja
  • ob levi in desni strani v višini praga
 7. Ponovno z vodno tehtnico preverite vodoravnost in navpičnost zagozdenega podboja, višino roba kovinskega praga nad nivojem gotovega poda in globino podboja glede na debelino stene.
 8. Na zagozdeni podboj nataknite vratno krilo in preverite zapiranje in naleganje krila na podboj ter po potrebi popravite pozicijo podboja.
 9. Med pokončnike podboja v višini kljuke vstavite distančno letev. Distančno letev morate na obeh straneh podložiti, da ne poškodujete podboja. Dolžine distančne letve, skupaj s podlogama mora biti enaka svetli dolžini prečnika podboja.
 10. Preverite trdnost zagozditve in razdaljo med pokončnikoma.
 11. Po preveritvi zagozditve podboja je potrebno sidranje podboja. To storimo tako, da s podboja odvijemo centralni prijemnik za vpad in zapah (prijemnik v višini kljuke) in skozi podboj v zid izvrtamo luknjo premera 6 mm (globina luknje v zidu naj bo vsaj 5 cm). Nato v luknjo privijemo primeren sidrni vijak premera 7,5 mm, za katerega zidni vložek ni potreben. Centralni prijemnik privijemo na svoje mesto in preverimo razdaljo med pokončnikoma (le-ta mora biti enaka po vsej višini podboja). Enako storite tudi na mestih skrajnega zgornjega in skrajnega spodnjega prijemnika in v višini zgornjega in spodnjega nasadila. Na strani nasadil priporočamo, da se začasno odstrani tesnilo in se podboj pritrdi v utoru tesnila, saj so na ta način sidrni vijaki najmanj vidni.
 12. Odprtino med zidom in podbojem enakomerno zalijte s poliuretansko peno. Podboj pustite zagozden in oprt vsaj 6 ur (priporočljivo dlje), da se pena dokončno utrdi.
 13. Po utrditvi poliuretanske pene odstranite distančno letev in zagozde, porežite odvečen peno in odstranite krep trak (dalj časa nalepljen trak se sprime s pokrivno lazuro na podboju).
 14. S pomočjo privijanja oz. odvijanja imbus vijakov na 3 dimenzionalno nastavljivih nasadilih dokončno nastavite zapiranje in zaklepanje vrat. Kovinskega praga ne smete obremenjevati, dokler ni vgrajen v gotovi pod.