• Pred vgradnjo je potrebno pripraviti zidno odprtino  (optimalna zidna odprtina naj bi bila po širini cca. 3-4 cm širša od zunanje mere podboja in cca. 1-2 cm višja od zunanje višine podboja).
 • Odprite kartonsko embalažo podboja in vrečko s priborom za sestavljanje podboja, ki se nahaja v kartonski embalaži.
 • Sestavite pokončnik podboja in prečnik podboja. Najprej vzemite iz pribora za sestavljanje kotno sponko (storck), poravnajte brazdni zaključni letvi pokončnika in prečnika podboja in spoj utrdite s kotno sponko (storck), ki jo privijete med utora na zadnji strani zaključnih letev. Dodatno z vrha prečne zaključne letve v izvrtino privijte vijak 3,5 x 35 mm v pokončno zaključno letev.
 • Iz pribora za sestavljanje vzemite 2 oz. 3 komplete (odvisno od globine podboja) plastične veznike za sestavljanje plošče podboja. Komplet sestavljata en daljši in en krajši del veznika. Poleg veznikov vzemite iz pribora še 2 oz. 3 vijake 3,5 x 35 mm. Veznike namestite v pripravljene izvrtine, poravnajte plošči podboja in veznike spojite z vijaki.
 •  Postopek iz tč. 2 in tč. 3 ponovite na drugi strani prečnika podboja s preostalim pokončnikom podboja.
 • Iz pribora za sestavljanje vzemite nasadila in jih namestite v zato pripravljene odprtine v zaključni letvi  podboja in nasadilo pritrdite. Vijak za pritrditev nasadila (imbus 4) se nahaja v brazdi podboja, za tesnilom.
 • Iz kartonske embalaže vzemite okrasne zaključne letve, iz pribora za sestavljanje pa preostali kotni sponki (storck) in vijaka 3,5 x 35 mm. Poravnajte zaključni letvi in spoj utrdite s kotno sponko (storck), ki jo privijete med utora na zadnji strani. Dodatno z vrha prečne zaključne letve v izvrtino privijte vijak 3,5 x 35 mm v pokončno zaključno letev. Postopek ponovite na drugi strani prečne zaključne letve s preostalo pokončno zaključno letvijo.
 • Podboj vstavite v zidno odprtino za ga namestite v pravilen položaj, z vodno tehtnico preverite vodoravnost in navpičnost podboja.
 • Med pokončnike podboja vstavite distančne letve in podboj trdno zagozdite:
  • z zgornje strani na vsaki strani nad pokončnikoma podboja
  • ob levi in desni strani v višini prečnika podboja
  • ob levi in desni strani na spodnjih robovih pokončnikov podboja

  Za pravilno vgradnjo potrebujete najmanj dve distančni letvi, od katerih eno namestite v višini kljuke, drugo pa na spodnja robova pokončniikov. Distančne letve morate na obeh straneh podložiti, da ne poškodujete podboja. Dolžine distančne letve, skupaj s podlogama mora biti enaka svetli dolžini prečnika podboja.

 • Ponovno z vodno tehtnico preverite vodoravnost in navpičnost zagozdenega podboja.
 • Iz embalaže vzemite vratno krilo, ga nataknite na zagozdeni podboj in nasadila spojite s sornikoma, ki sta v priboru za sestavljanje. Preverite zapiranje in naleganje krila na podboj ter po potrebi popravite pozicijo podboja.
 • Preverite trdnost zagozditve in razdaljo med pokončnikoma.
 • Odprtino med zidom in podbojem enakomerno zalijte s poliuretansko peno. Podboj pustite zagozden in oprt vsaj 6 ur (priporočljivo dlje), da se pena dokončno utrdi.
 • Po utrditvi poliuretanske pene odstranite distančne letve in zagozde, ter porežite odvečno peno.
 • Namestite sestavljene okrasne zaključne letve, dokončno nastavite naleganje vratnega krila na podboj in privijte priložena vijaka v sornika nasadil.